GIÁO DỤC

CHỌN CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MỚI ZEALAND

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Khóa học được đề xuất của bạn phải là một lộ trình hợp lý cho bạn, dựa trên bằng cấp trước đây và Kinh nghiệm làm việc hoặc việc làm tiềm năng của bạn.

Do đó, nếu bạn đã có bằng Cử nhân (Cấp độ 7), thì việc học một khóa học ở Cấp độ 4 hoặc 5 sẽ khó được INZ chấp nhận trừ khi bạn đưa ra được lý do hợp lý. Ví dụ: Khóa học nấu ăn (Cấp độ 4/5) – có thể được chấp nhận đối với Cử nhân Quản lý Nhà hàng; hoặc Y tá bước vào kinh doanh nhà hàng gia đình v.v.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bạn đã sẵn sàng nộp hồ sơ du học New Zealand chưa?