DI CƯ

Đặt lịch tư vấn

Cho dù bạn đang cân nhắc nộp đơn xin thị thực New Zealand tiếp theo hay gặp bất kỳ vấn đề nhập cư nào, đội ngũ của chúng tôi đều có thể giúp bạn.

Đặt lịch tư vấn của bạn ngay bây giờ với một trong những Cố vấn Di trú được Cấp phép Chuyên nghiệp của chúng tôi:

Tư vấn ban đầu - Điện thoại/trực tuyến (15 phút)

$29 NZD

Tư vấn ban đầu - Chỉ trực tiếp (15 phút)

MIỄN PHÍ

Tư vấn đầy đủ - Điện thoại/Trực tuyến (40 phút)

$198 NZD

Cuộc họp theo dõi khách hàng hiện tại (15 phút)

Đặt một cuộc hẹn với Cố vấn Di trú của chúng tôi