Did you know your browser is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommmend that you upgrade to a newer version or other web browser. IE8 is no longer supported. A list of the most popular web browsers can be found below. Click on the links to get to the download page.

<br>Choose Lifestyle <br>Choose Lifestyle

Choose Lifestyle

Sinh hoạt phí

Không tốn kém sống tại New Zealand

New Zealand là nơi giá cả phải chăng để sống, so với các nước nói tiếng Anh khác.

Là một sinh viên quốc tế, bạn phải có NZ $ 1250 mỗi tháng để hỗ trợ cho mình mà không làm việc. Đây là một hướng dẫn tốt cho bao nhiêu chi phí để sống. Visa của bạn có thể cho phép bạn làm việc bán thời gian và toàn thời gian trong kỳ nghỉ hè, và bạn có thể được phép ở lại và làm việc tại New Zealand trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, Di trú NZ vẫn đòi hỏi bạn để cho thấy rằng trong khi đi học, bạn có thể ủng hộ cho mình mà không làm việc.

Điểm nổi bật của trường