Did you know your browser is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommmend that you upgrade to a newer version or other web browser. IE8 is no longer supported. A list of the most popular web browsers can be found below. Click on the links to get to the download page.

Hô trợ giúp đỡ trong quá trình học tập

Phúc lợi xã hội cho sinh viên - đảm bảo an toàn cho bạn
 
Bạn sẽ được chăm sóc tận tình trong suốt quá trình học tập


NZQA yêu cầu tất cả các trường học cung cấp các phúc lợi cho sinh viên quốc tế. Để tìm hiểu thêm, bấm vào đây click here

Tại Choose New Zealand, chúng tôi có quản lý người Việt. Nếu bạn là sinh viên hoặc khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được hỗ trợ nhiều hơn so với những gì trường học cung cấp.


Dịch vụ hỗ trợ cơ bản của chúng tôi bao gồm:
• Liên lạc điện thoại trong giờ làm việc
• Giúp bạn nộp hồ sơ xin visa mới
• Tư vấn giúp bạn có kế hoạch học tập trong tương lai phù hợp nhất.


Dich vụ hỗ trợ trọn gói

Bao gồm các dịch vụ cơ bản ở trên, cộng thêm:
• Một thẻ SIM điện thoại di động miễn phí
• Hỗ trợ y tế về khám bệnh, đến gặp bác sỹ
• Giúp bạn đòi tiền bảo hiểm sau khi khám bệnh hoặc bị mất tài sản
• Đặt vé cho các chuyến bay kỳ nghỉ
• Mở tài khoản ngân hàng
• Tìm chỗ ở
• Liên lạc điện thoại hàng tháng với bạn
• Liên lạc trực tiếp với nhà trường
• Có thể chọn thêm: 2 Life Security Ltd là công ty có dịch vụ 24 giờ giám sát an toàn cá nhân - http://www.2life.co.nz

* Điều khoản và điều kiện áp dụng kèm theo

Điểm nổi bật của trường