Did you know your browser is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommmend that you upgrade to a newer version or other web browser. IE8 is no longer supported. A list of the most popular web browsers can be found below. Click on the links to get to the download page.

Đạt visa

Sau đây là thông tin chung về Visa học sinh, công khai có sẵn trên trang web của sở Di Trú New Zealand. (http://Www.immigration.govt.nz)

Để biết thông tin chi tiết, đặc biệt là về công tác Thị thực vv, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn xuất nhập cảnh được cấp phép. (http://Www.iaa.govt.nz)

Thị thực visa: những thông tin cần biết và cách nộp hồ sơ

Choose New Zealand sẵn sàng tư vấn miễn phí giúp bạn với trong việc nộp hồ sơ xin thị thực (thông qua một cố vấn được cấp phép hành nghề nếu cần thiết), hoặc có thể giới thiệu bạn đến một đại diện hợp pháp của chúng tôi.

Các khóa học ngắn hạn

Bạn sẽ chỉ cần một thị thực du lịch nếu bạn có kế hoạch di học tại New Zealand trong 13 tuần hoặc ít hơn. Để tìm hiểu xem bạn sẽ cần phải xin visa trước khi vào New Zealand, bấm vào http://glossary.immigration.govt.nz/VisaFreeCountries.htm.

Sỏ di trú NZ sẽ yêu cầu bạn phải nêu rõ mục đích chuyến thăm của bạn. Tốt nhất là bạn nên công khai rằng bạn sẽ đi học và có thư mời của trường cũng như mọi giấy tờ cần thiết.

Thị thực sinh viên – dành cho khóa học từ 13 tuần trở lên

Để có được một thị thực sinh viên, bạn sẽ cần phải chứng minh rằng mục đích của bạn là sẽ học tập tốt tại New Zealand . Điều đó sẽ bao gồm bằng chứng rằng bạn có đủ tiền để trả tiền học phí và hỗ trợ cho mình mà không phải làm việc (mặc dù trên một số thị thực bạn có quyền làm việc bán thời gian)

Nộp hồ sơ xin thị thực – tất cả tài liệu phải chuẩn bị sẵn sàng

Hồ sơ xin thị thực du học bao gồm:

  • Đơn xin nhập cảnh NZ và lệ phí
  • Bằng chứng về danh tính của bạn
  • Kế hoạch học tập của bạn (Ở một số nước INZ có một mẫu để sử dụng)
  • Bằng chứng có đủ tiền ăn học và chi phí trang trải khác
  • Thư mời nhập học và Hóa đơn học phí

Bạn có thể nộp đơn trực tuyến, hoặc cho đến năm 2016, gửi qua bưu điện. Bạn nên thông qua chuyên gia giúp đỡ như một đại diện hợp pháp qua Choose New Zealand giới thiệu.

Sở di trú NZ sẽ sử dụng kế hoạch học tập của bạn để xác định xem việc học tập của bạn có hợp lý, phù hợp không. Bạn nên lập kế hoạch học tập cho thấy bằng cấp sau khi học tại NZ sẽ được bạn sử dụng hiệu quả thiết thực tại Việt Nam.

Nếu hồ sơ của bạn bị thiếu hoặc không có đủ bằng chứng xác thực, sở di trú New Zealand có thể từ chối cấp visa cho bạn. Tuy nhiên, khoảng 90% số người nộp đơn được một phê duyệt về nguyên tắc (AIP).

Khi bạn nhận được một AIP, bạn sẽ trả học phí và lệ phí cho trường học nơi bạn theo học. Trường học sẽ gửi thư chấp nhận học trực tiếp sở di trú New Zealand, và thị thực sẽ được cấp. Quá trình này có thể mất từ hai đến sáu tuần để hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ.

Chú ý: Không giống như nhiều nước khác, bạn không phải trả bất cứ phí nào cho trường học cho đến khi bạn nhận được AIP.  Và cũng không giống như các nước khác, khi bạn trả tiền cho trường học, số tiền của bạn được bảo vệ hoàn toàn bởi các quy tắc của Chính phủ NZ.

Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Nhập cư New Zealand - http://www.immigration.govt.nz

(+64) 9914 4100 Thứ Hai đến thứ Sáu, 7:00-07:00 (thời gian NZ)
Để liên lạc trên toàn thế giới:
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/aboutnzis/contactus

Đối với các ứng dụng Visa sinh viên:
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study

Học tập sinh sống tại New Zealand

Bạn sẽ yêu thích New Zealand - nếu bạn muốn ở lại sau khi đã tốt nghiệp khóa học, bạn có thể xin visa kéo dài khóa học hoặc nếu đủ điều kiện, xin Visa mở dành cho người đã tốt nghiệp và visa kinh nghiệm làm việc. Khi bạn đã đạt được đủ điểm để đủ điều kiện, bạn hoàn toàn có thể xin visa định cư.

Hầu hết mọi người đều có thể tự xin visa, nhưng nếu bạn cần thì có thể tìm sự giúp đỡ từ một cố vấn xuất nhập cảnh.

Điểm nổi bật của trường