นิทรรศการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

เวลา 10:00-17:00น. 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 

ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 

(BTS สถานีอโศก ทางออกหมายเลข 5 ติดกับ Terminal 21)

Activity Time Room

Opening remarks by H.E. Reuben Levermore

ท่านรูเบ็น เลฟเวอร์มอร์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ (New Zealand Ambassador) กล่าวเปิดงานนิทรรศการสัมมนาการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

11:00am

Grand Ballroom, 7th Floor

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7

Doors open to the public

เริ่มงานนิทรรศการสัมมนาการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

11:00 – 5:00pm

Grand Ballroom, 7th Floor

ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น 7

Lunch พักเที่ยง

12:30 – 2:30pm

Grand Ballroom, 7th Floor

Special seminars for students and parents

สัมมนาพิเศษสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

1:00 – 4:00pm

Stateroom 3, 8th Floor

ห้องประชุม 3 ชั้น 8

Coffee break

3.30 – 4.30pm

Grand Ballroom, 7th Floor

Fair closes

5:00pm

Grand Ballroom, 7th Floor
Fair debrief สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

5:00 – 6:00pm

Stateroom 3, 8th Floor

ห้องประชุม 3 ชั้น 8

   

 

Friends Added

Related Posts

On 30 September 2021, the Government announced a new one-off residence visa pathway for some temporary work visa holders currently in New Zealand. Some people arriving in New Zealand between
Search

Lorem ipsum dolor sit amet